Dřevěné stavebnice

Omlouvám se, ale tvorba stránek neprobíhá tak jak bych si představoval :-)


Dřevěné modely - stavebniceKrychlové sluneční hodiny

 • Devítidílná stavebnice, precizně vyřezaná laserem
 • Pro sestavení stačí jednotlivé díly vytlačit z nosné desky a sestavit podle návodu
 • Sluneční hodiny jsou konstruovány pro použití na 50° s.š. a 15° v.d. Lze je bez problémů používat od 49° do 51°, což pokrývá celou Českou republiku.
 • Hodiny umístíme na vodorovnou desku tak, aby hlavní ukazatel ukazoval severním směrem.
 • Sluneční hodiny ukazují tzv. „Pravý sluneční čas“, který se od běžně používaného občanského poněkud odlišuje. Abychom dostali údaj v čase, na který jsme zvyklí, je třeba provést opravu podle tzv. časové rovnice.
 • Konstanty pro jednotlivá období najdete na bočních ukazatelích. Nachází-li se Slunce ve znamení Berana (21.3.-20.4.), je třeba od času na hodinách odečíst přibližně 7minut.
 • Pokud jsou hodiny používány na jiném než 15° v.d. je potřeba provést další opravu, co stupeň, to 4 minuty. Např. pro 14° v.d. je nutné ještě odečíst 4 minuty.
 • V období platnosti středoevropského letního času je třeba k takto určenému času přičíst ještě 1h.

 • Hodiny je možné používat i na jiných zeměpisných šířkách. Hodiny je ovšem nutné naklonit tak, aby hlavní ukazatel ukazoval směrem k severnímu nebeskému pólu (k hvězdě Polárka)
 • Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za zpoždění vzniklá použitím těchto slunečních hodin.

 • Výrobek není určen pro děti do 6ti let.


 • Model zdánlivého pohybu slunce po obloze - stavebnice


 • Jedenáctidílná stavebnice, precizně vyřezaná laserem
 • Pro sestavení stačí jednotlivé díly vytlačit z nosné desky a sestavit podle návodu
 • Model umožňuje předvádět dráhu Slunce v různých ročních obdobích a pro různé zeměpisné šířky. Zeměpisná šířka se volí zasunutím kruhu roviny obzoru do příslušného výřezu, roční období volíme na pohyblivé stupnici.
 • Na malé hodinové stupnici můžeme odečítat orientační čas východu (západu) Slunce pro daný měsíc - v okamžiku kdy se příslušná ryska na pohyblivé stupnici nejvíce přiblíží kruhu roviny obzoru.
 • Současně můžeme na kruhu roviny obzoru určit, kde v daném měsící Slunce vychází (zapadá). Dále se dá na modelu předvádět, jak dlouho je Slunce v daném období nad Obzorem. Pro větší názornost je možné model naklopit tak, aby byl kruh roviny obzoru vodorovný.
 • Pohyb Slunce po obloze během dne a jeho změny v průběhu roku jsou pouze zdánlivé a jsou dány odklonem zemské osy od kolmice na rovinu oběhu a současně otáčením Země kolem vlastní osy. Země se přitom otáčí od západu k východu a proto Slunce putuje po obloze od východu na západ.
 • Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti v případě, že Slunce nebude respektovat tento model.
 • Výrobek není určen pro děti do 6ti let.
 • ... zpět na předchozí stránku       ... zpět na úvodní stránku

  AKTUALIZACE 14.4.2006